Hårlaser

En laserbehandling mot håravfall är en bra lösning beroende på vilken symtom eller problem du har. All denna information fås fram under den inledande konsultationen. Det kan vara tal om sjukdomar som ligger i släkten, svåra födslar, personer som varit med i krig eller andra mycket traumatiskt stressande situationer, kanske en svår skilsmässa eller en jobbig operation, fysiskt eller psykiskt. Utan denna information kan omöjligt en bra behandling tas fram. Det kan många gånger vara svårt att bestämma vad problemet är då många allvarligare hårproblem ser likartade ut.  Det krävs stor erfarenhet och kunskap att leta efter rätt detaljer och det krävs många års branscherfarenhet för att lyckas.

Håravfall kan stoppas upp avsevärt eller i alla fall avsevärt bromsas ner med hjälp av behandling med laser. Denna effekt är tydlig och brukar bli resultatet inom 2-3 månader, ibland tidigare. Håret kommer alltid omsätta ett antal hårstrån i sina växtcykler men det som kan åtgärdas är det överskott av hår som ramlar bort.

Den stora önskan från alla patienter är att de skall få sitt gamla hår tillbaka. Det är den absolut vanligaste frågan som ställs till oss från både kvinnor och män, unga som gamla – men tyvärr blir svaret – du blir aldrig mer som när du var 16 år och hade hår som en björn. Beroende på skälet till ditt håravfall kan vi ta fram en behandling som har dom största möjligheterna att promota tillväxt av befintliga hårsäckar varav många inte växer alls – beroende på en rad kemiska faktorer. Tyvärr i en del fall kommer inte lasern att göra någon nytta och då upplyses patienten om detta direkt. Det kan vara fråga om en nyligen genomförd kemoterapi med totalt håravfall som biverkan. Här bär patienten vänta 3-6 månader så att cytostatika lämnar hårsäckarna och kroppen. Då först kan hårsäckarna börja ta åt sig laser energin och börja växa igen. Sköldkörtel problem är en annan sjukdom eller obalans i hormonsystemet som gör det besvärligt att få laserbehandlingen att fungera tillfredsställande. Efter Levaxin eller liknande ordinerats och det gått en tid så att läkaren hittat rätt dosering – kan laserbehandling genomföras med bra resultat.

Det finns i dag en rad olika lasrar för denna form av behandling mot håravfall. De typiskt stora lasermaskinerna som är byggda för att köras hela dagarna och är lätta att hålla rena då många personer nyttjar dom. Den andra motpolen är de små portabla laser kammarna som lätt stoppas ner i toalett väskan vid en resa. Teoretiskt sett är det samma effekt på alla dessa laserdioder och det som skiljer är istället faktiskt taget antalet dioder, hur nära de sitter skalpen och hur länge området på huvudet belyses. Här är det klara skillnader mellan olika utrustning. Rent matematiskt är det inte svårt att räkna ut att en handhållen laser som förs kors och tvärs över skalpen inte kommer att ge lika mycket energi till hårsäckarna som en klinikmaskin med tio gånger så många dioder där kunden också sitter still i tjugo minuter eller mer. I dag finns det dessutom hemlasrar i form av hjälmar för maximal passform som har betydligt fler dioder än de bästa klinik lasrarna. Utvecklingen på detta område går framåt med stora steg och vad som är nästa steg är att hitta en lösning för att bättre diagnostisera patienterna för att kunna förutse om personen i fråga kommer att dra nytta av en behandling med laser eller inte. För rätt person med rätt förutsättningar är laser en mycket bra behandlingsform som utan kirurgiska ingrepp eller läkemedel gör att personen får sitt egna hår tillbaka.